Наша стратегія соціальної відповідальності передбачає нові довгострокові цілі в трьох сферах, які є надзвичайно важливими для покращення здоров’я окремої людини та суспільства в цілому:

  • Запобігання збільшенню хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння.
  • Надання доступу до медичної допомоги соціально вразливим пацієнтам у кожній країні.
  • Упровадження інновацій для покращення рівня життя. 

Сьогодні кожна одинадцята людина у світі має цукровий діабет — показник, який, за прогнозами, збільшиться до кожної дев’ятої до 2045 року, якщо не вживати відповідних заходів.

Діабет спричиняє значне навантаження на систему охорони здоров’я. Ми прагнемо працювати над профілактикою та лікуванням цукрового діабету разом із органами охорони здоров’я та іншими партнерами в країнах, де ми працюємо.   

Жодна дитина не має померти від діабету 1-го типу

Ми розширюємо програму «Лікування діабету® у дітей» із метою охопити 100 000 дітей до 2030 року. Наша програма вже допомогла понад 25 000 дітей із цукровим діабетом 1-го типу отримати доступ до медичної допомоги та життєво важливих лікарських засобів в умовах низького рівня забезпечення ресурсами.

Доступний людський інсулін у країнах із низьким та середнім рівнем доходу

Ми зменшуємо максимальну ціну інсуліну людини з 4 до 3 доларів США у 76 країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Це невід'ємна частина нашого зобов'язання надавати інсулін за низькою ціною найбільш соціально незабезпеченим людям .

Покращене лікування для вразливих груп населення

Ми розширюємо програму «Партнерство заради змін» разом із Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Данським Червоним Хрестом до 2023 року. Крім того, ми вносимо у цю програму 15 мільйонів данських крон благодійної допомоги. Завдяки спільним зусиллям програма допомагає найбільш соціально незахищеним групам пацієнтів під час гуманітарних криз.