Компанія, відповідальна за обробку Ваших персональних даних:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Ви завжди можете звернутися до компанії «Ново Нордіск» або до спеціаліста з питань конфіденційності компанії «Ново Нордіск» за адресою privacy@novonordisk.com з питаннями або зауваженнями щодо обробки Ваших персональних даних.

У цій Заяві про конфіденційність описані процедури компанії «Ново Нордіск» щодо всієї інформації, яку ми збираємо через нашу онлайн-систему набору персоналу у зв’язку з Вашим пошуком вакансій і заявою про прийом на роботу в компанію «Ново Нордіск А/С» або одну з її дочірніх компаній.

Уважно прочитайте цю заяву та зазначте, що Ви приймаєте її умови, натиснувши кнопку «Приймаю» нижче («Я розумію та погоджуюся з вищезазначеними умовами»). Обробка Ваших персональних даних ґрунтується на Вашій згоді, що надається при натисканні кнопки «Приймаю» нижче.

Компанія «Ново Нордіск» збирає персональні дані, надані Вами в рамках процесу найму на роботу. Персональні дані зберігаються в базі даних на зовнішньому хостингу в Польщі.

Крім того, Ваші персональні дані можуть передаватися третім сторонам, які надають продукти та послуги, якщо це необхідно для зазначених нижче цілей (наприклад, агентствам, які допомагають компанії «Ново Нордіск» перевіряти та проводити співбесіду з потенційними працівниками), постачальникам ІТ-систем, а також регуляторним органам, якщо цього вимагає закон.

Також персональні дані зберігаються в ручній формі та в інших внутрішніх комп’ютерних системах. Персональні дані включають усю надану Вами інформацію.

Ваші персональні дані будуть використовуватися для підбору персоналу, і у зв’язку з цим Ваші персональні дані можуть передаватися філіям компанії «Ново Нордіск» , розташованим не в країні Вашого проживання. Персональні дані будуть оцінюватися лише відповідно до опису нижче.

Для цілей, описаних вище в розділі 3, ми можемо опрацьовувати такі типи персональних даних:

  • контактну інформацію (ПІБ, адресу електронної пошти, країну);
  • роки професійного досвіду;
  • сфери/місцезнаходження, що представляють інтерес.

Компанія «Ново Нордіск» є роботодавцем, який надає рівні можливості та приймає всі рішення, пов’язані з працевлаштуванням, відповідно до досягнень і досвіду. Отже, Вам не потрібно вносити інформацію про свою расову чи етнічну приналежність, релігійні переконання чи вірування, політичні погляди або сексуальну орієнтацію чи членство в профспілках. Будь ласка, не вказуйте номер соціального страхування.

Ви не зобов’язані надавати нам свої персональні дані. Проте, якщо Ви не надасте свої персональні дані, Ваш профіль у службі повідомлення про вакансії не зможе бути зареєстрований.

Ваші персональні дані будуть розкриватися лише за описаних нижче обставин.

Персональні дані будуть розкриватися в обсязі, необхідному для цілей, зазначених вище, філіям Ново Нордіск у всьому світі, включаючи філії за межами ЄС, у країнах, де можуть діяти інші закони та нормативно-правові акти щодо конфіденційності та захисту даних, ніж у країні Вашого проживання. 

Персональні дані можуть розкриватися органам державної влади та правоохоронним органам відповідно до вимог законодавства. 

Ми використовуємо зазначені нижче заходи безпеки відповідно до вимог закону, для захисту Ваших персональних даних у випадку такої передачі залежно від того, до якої країни передаються дані:

  • Передача здійснюється юридичній особі «Ново Нордіск», на яку поширюються Обов’язкові корпоративні правила «Ново Нордіск», із якими можна ознайомитися за посиланням  https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Комісія ЄС вважає, що в країнах призначення діє належний рівень захисту персональних даних.
  • Ми уклали стандартні договірні положення Комісії ЄС щодо передачі персональних даних до третіх країн. Ви можете отримати копію цих Положень, звернувшись до нас відповідно до опису в розділі 1.

Ми просимо Вас надавати точну та актуальну інформацію та регулярно оновлювати свої персональні дані. Ви можете в будь-який час переглянути, змінити або скасувати розсилку 

Компанія «Ново Нордіск» видалить інформацію про неактивних підписників (ті, які не переходили за посиланнями з листів) після 3 років неактивності

Ви можете отримати додаткову інформацію про персональні дані, які ми зберігаємо та обробляємо про Вас, тією мірою, в якій Ви маєте таке право відповідно до чинного законодавства. Ви можете отримати копію своїх персональних даних у структурованому, загальноприйнятому, друкованому форматі. Також Ви можете виступити проти обробки Ваших персональних даних або вимагати виправлення Ваших персональних даних. Також Ви можете відкликати свою згоду на нашу обробку Ваших персональних даних у будь-який час.

Якщо Ви бажаєте скористатися одним або кількома з Ваших прав, зв’яжіться з нами, використовуючи контактну інформацію, наведену вище.

Якщо у Вас є скарги щодо обробки нами Ваших персональних даних, Ви можете звернутися до відповідного органу із захисту даних у Вашій країні .

Ваші персональні дані можуть бути використані для анонімної статистики для внутрішніх цілей, у цьому випадку інформація буде використовуватися узагальнено. Усі персональні дані будуть знеособлені.