Медична компанія Ново Нордіск А.С., Данія надала 5 млн доларів США на відбудову м. Миколаєва та Миколаївської області. На ці кошти Ново Нордіск у партнерстві з Міністерством іноземних справ Данії та Данською радою у справах біженців планує підтримати відновлення критичної інфраструктури у м. Миколаєві та забезпечити населення міста й області гуманітарною допомогою.

Також разом з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS), Ново Нордіск допоможе закупити медичне обладнання та апарати для міських станцій переливання крові. Для цього буде придбане наступне сучасне обладнання, таке як центрифуги для банків крові, платформи для цільної крові, ІФА-роботи на два мікропланшети, апарати для донорського аферезу, рентгенівський опромінювач крові, автоматичні сепаратори крові тощо.

У січні 2023 року уряд Данії анонсував свою підтримку у відбудові Миколаєва, сфокусувавши особливу увагу на енергетичну та комунальну інфраструктуру, виробництво, а також гуманітарні служби. Партнерство між Данією та Україною у відновленні міста Миколаєва та Миколаївської області налагоджено за ініціативи Президента України Володимира Зеленського та підтримки Прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Також на початку 2023 року компанія Ново Нордіск передала Міністерству охорони здоров’я України 34 бензинових генератори для оснащення лікарень з метою забезпечення електроенергією під час регулярних відключень світла, спричинених війною в Україні.

Ново Нордіск А.С., Данія та Фонд Ново Нордіск, а також ТОВ «Ново Нордіск Україна» від самого початку війни допомагають нашій країні у різний спосіб. Так, починаючи з 24 лютого 2022 року, Ново Нордіск надав декілька партій гуманітарної допомоги інсулінами та факторами згортання крові Міністерству охорони здоров’я України, забезпечив поставку інсулінів у обласні та місцеві лікарні відповідно до запитів лікарів і пацієнтів за допомогою дистриб’юторів, благодійних організацій та волонтерів, допоміг з евакуацією декількох пацієнтів з гемофілією з гарячих точок України за кордон. Загальна сума гуманітарної допомоги переданої біженцям та пацієнтам з серйозними хронічними захворюваннями через систему охорони здоров’я України задля забезпечення їх постійного лікування станом на сьогодні складає близько 20 млн доларів США. 

Про Ново Нордіск Novo Nordisk – це провідна світова медична компанія, заснована в 1923 році зі штаб-квартирою в Данії. Наша мета – сприяти змінам для подолання діабету та інших серйозних хронічних захворювань, як-от ожиріння, рідкісні порушення згортання крові та ендокринної системи. Ми робимо це завдяки новаторським науковим досягненням, розширюючи доступ до наших ліків та працюючи над тим, щоб запобігти та врешті вилікувати ці хвороби. У компанії Novo Nordisk працює близько 55185 співробітників у 80 країнах, а продукція продається приблизно в 170 країнах. Для отримання додаткової інформації відвідайте novonordisk.ua, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

 

March 2023, Kyiv. Novo Nordisk has donated almost 5 million US dollars towards efforts to rebuild the city of Mykolaiv. In partnership with the Danish Foreign Ministry and the Danish Refugee Council, Novo Nordisk will support the re-establishment of critical infrastructure in Mykolaiv and provide humanitarian services. Together with the UN’s Office for Project Services (UNOPS), Novo Nordisk will help provide equipment and machines for the city’s blood stations. This enables the purchase of modern equipment, including a centrifuge for blood banks, a platform for whole blood, an ELISA robot for two microplates, devices for donor apheresis, an X-ray blood irradiator, and automatic blood separators. 

In January 2023, the Danish state announced that it would lead the rebuilding of Mykolaiv, with special focus on the energy and utility infrastructure, the manufacturing, as well as humanitarian services. The partnership between Denmark and the region and city Mykolaiv has been established at the initiative of the President of Ukraine Volodymyr Zelensky and supported by the Danish Prime Minister Mette Frederiksen.

Novo Nordisk has also delivered 34 generators to the Ministry of Health to equip hospitals and provide power during blackouts caused by the ongoing war in Ukraine. 

The Novo Nordisk A/S, the Novo Nordisk Foundation in Denmark as well as Novo Nordisk Ukraine LLC have provided significant support to our country in various ways since the beginning of the war. Thus, starting from 24 February, 2022, Novo Nordisk provided several batches of humanitarian aid with insulin and blood coagulation factors to the Ministry of Health of Ukraine, ensured the supply of insulin to regional hospitals in accordance with the requests of doctors and patients with the help of distributors, charitable organisations and volunteers, helped with the evacuation of several patients with haemophilia from hot spots of Ukraine abroad. The total amount of humanitarian aid transferred to refugees and the healthcare system of Ukraine in order to ensure permanent treatment of patients with serious chronic diseases as of today is about 20 million US dollars.

UA23NNG00007