Робота в компанії Ново Нордіск

Ми усвідомлюємо, що наші співробітники - це основа успіху нашого бізнесу. Тому ми намагаємось створити умови, за яких людям було б цікаво працювати, щоб кожна людина розуміла, як його робота впливає на результати діяльності компанії в глобальному масштабі, і знала, що кожна частинка його праці - це внесок у перемогу над діабетом у всьому світі.
 

Ново Нордіск - компанія рівних можливостей

Ґрунтуючись на міжнародній угоді про права людини, компанія Ново Нордіск надає рівні можливості щодо найму на роботу, умов праці, просування по службі, підвищення кваліфікації та звільнення незалежно від статі, віку, расової приналежності, переконань і т.п.

Всі рішення щодо прийняття на роботу і просування по службі приймаються виходячи з оцінки кваліфікації і досвіду співробітника. Надання можливостей для розвитку, винагороди, переведення на іншу посаду виключає будь-яку дискримінацію.
 

Процес відбору кандидатів

Наша система набору співробітників побудована на тому, щоб виявити людей, які максимально відповідають профілю компетенцій, розробленим для кожної позиції. Компетенції - це сукупність моделей поведінки, відносин, знань і вмінь людини. Ми запрошуємо до участі у конкурсі не просто ефективних кандидатів, а людей, що відповідають професійним критеріями і які поділяють цінності компанії.
 

Наші переваги

Ми пропонуємо нашим співробітникам можливості професійного розвитку та привабливий компенсаційний пакет, в який, крім соціальних пільг входять: медична страховка, безкоштовні обіди.

Крім цього, теплі, дружні стосунки в колективі, демократичний стиль керівництва створюють атмосферу, де кожен співробітник має можливості для ефективної роботи, а також професійного та особистого розвитку.